Artikel ‘Wij en onze wijk’, over idealen uit de wederopbouw

    Artikel ‘Wij en onze wijk’, over idealen uit de wederopbouw

    In 2015 verscheen van mijn hand het artikel ‘Wij en onze wijk’ – over idealen uit de wederopbouw – in het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (05-2015). Het artikel is hier terug te lezen.

    In de eerste twintig jaren na de oorlog zijn vel woonwijken als sterke sociale eenheid gebouwd. Samen mer je buren winkelen, sporten en een kaartje leggen. Hoe kan dit ideaal deze wijken vooruithelpen?