Cultuurhistorische analyse van Almere-Haven Centrum

    Cultuurhistorische analyse van Almere-Haven Centrum

    In opdracht van de gemeente Almere maakte architectuurhistoricus Isabel van Lent en ik eind 2022 een cultuurhistorische analyse van Almere-Haven Centrum.


    De aanleiding voor de cultuurhistorische analyse was de cultuurhistorische waardenkaart die samen met de erfgoednota door de gemeenteraad van Almere is vastgesteld. Om meer inzicht te krijgen in de waarden van de diverse post-65-wijken die Almere rijk is, is er behoefte aan een reeks wijkbiografieën. De eerste in deze reeks is – heel toepasselijk – ook de eerste aanzet voor de stadswording van Almere in 1974: het centrumgebied van Almere-Haven. Almere-Haven kent een interessante ideeëngeschiedenis. Deze eerste kern van Almere werd door de ontwerpers gepositioneerd in een eeuwenlange geschiedenis van Hollandse havensteden. Hiermee werd de modernistische opzet van Lelystad verlaten en nadrukkelijk gekozen voor een andere koers. Almere-Haven Centrum kan worden beschouwd als proeftuin van nieuwe opvattingen over stedenbouw in de jaren zeventig, uitgevoerd door het Projektburo Almere.

    In dit onderzoek zetten we de uitgangspunten van Almere-Haven Centrum op een rij om vervolgens vijf deelgebieden nader te bekijken. Hiermee volgen we de fasering van Almere-Haven. Deze gebieden representeren niet alleen elk een fase van de bouw van Almere-Haven Centrum, maar ook een eigen unieke sfeer en uitgangspunten. Op basis van het onderzoek brengen we de cultuurhistorische waarden van het gebied in beeld aan de hand van vijf kernwaarden en een waarderingskaart, waar waardevolle plekken, structuren en bebouwing zijn aangegeven. We sluiten af met aanbevelingen en knelpunten voor toekomstige ontwikkelingen.