Cultuurhistorische analyse van Enschedese buurten

    Cultuurhistorische analyse van Enschedese buurten

    In opdracht van Enschedese woningcorporaties heeft Het Oversticht, in samenwerking met mij, in 2022 verschillende cultuurhistorische analyses uitgevoerd van buurten in Enschede. Het gaat om vooroorlogse woningen van Woningcorporatie Ons Huis aan de Borneostraat, en het woningbezit uit de naoorlogse periode zuidelijk van de Madioenstraat. Allen het ontwerp van de Enschedese architect Joh. Sluymer. Ook voor woningcorporatie Domijn heeft Het Oversticht een cultuurhistorische analyse uitgevoerd, ditmaal woningen aan de Cornelis Houtmanstraat en de Willem Barendszstraat in Glanerbrug die in de vroege oorlogsjaren tot stand zijn gekomen. Het Oversticht heeft in de rapporten de historie en betekenis van de woningen in beeld gebracht en tekstueel uiteengezet. In de waardering worden de verschillende waarden van de complexen op een rij gezet, en wordt helder welke kwaliteiten het gebied heeft, en waar de knelpunten zitten.