Publicaties over wederopbouwerfgoed

    Publicaties over wederopbouwerfgoed

    Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heb ik als redacteur een bijdrage geleverd aan het landelijke programma gericht op wederopbouwerfgoed. Samen met architectuurhistorica Isabel van Lent werkte ik aan een reeks publieksbrochures van wederopbouwgebieden die door het Rijk zijn geselecteerd vanwege hun bijzondere cultuurhistorische betekenis. Ze zijn bijzonder door de karakteristieke architectuur, stedenbouwkundige- of landschappelijke elementen uit de periode 1940 – 1965. Kom bijvoorbeeld meer te weten over de wederopbouwwijk Mariahoeve in Den Haag, de herstelde oorlogsschade in Oostburg of ruilverkavelingsgebied Haskerveenpolder.

    Actuele thema’s
    Als afsluiting van het programma was ik (eind)redacteur van de e-publicatie ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Handreiking bij transformatieopgaven’. Een halve eeuw na de wederopbouwperiode zijn de naoorlogse gebieden enerzijds tot volle wasdom gekomen, maar moeten we tegelijkertijd constateren dat de wereld veranderd is. Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. Deze publicatie laat zien hoe de bestaande kwaliteiten hierbij kunnen worden benut. Actuele thema’s komen aan de orde, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, klusflats, de revitalisering van naoorlogse winkelstrips, zorg in de wijk, de kwaliteit van naoorlogse scholen en het belang van groen in de stad.