Schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat, Zaandam

    Schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat, Zaandam

    In opdracht van de gemeente Zaanstad leverde ik begin 2022 een cultuurhistorische waardestelling van het voormalige schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat 7b. De gemeente had behoefte aan een advies over eventuele monumentale waarden van het gebouw, en waar bij een eventuele herontwikkeling rekening mee dient te worden gehouden.

    Bijna een eeuw geleden, in 1924 opende de Prinses Beatrixschool de deuren voor kinderen in het snel groeiende Zaandam Oost. Het was de eerste lagere school voor (protestants- )christelijk onderwijs opgericht door de Zaanse Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs, mede als gevolg van de Lager Onderwijswet van 1920. Het gebouw aan de Klaas Katerstraat, op de hoek met de A.F. de Savornin Lohmanstraat, vormde het sluitstuk van de Talmabuurt, een arbeidersbuurt voor onder meer protestants-christelijke arbeiders en hun gezinnen. Het achtklassige schoolgebouw van het type gangschool is kenmerkend voor de scholenbouw in het interbellum. Het is een ontwerp van de Zaandamse architect J.H. Doodhagen en bevat stijlkenmerken van de architectuurstroming Amsterdamse School. Wie de voor-na foto’s bekijkt, ziet dat het vroegere schoolgebouw in nagenoeg gave staat bewaard is gebleven.


    Archiefbeeld: Gemeentearchief Zaanstad