Waardestellend advies over de paardenstallen in Bussum

    Waardestellend advies over de paardenstallen in Bussum

    Aan de Franse Kampweg in Bussum staat verscholen temidden van bedrijfsgebouwen en hoog opgaande begroeiing een cultuurhistorisch interessant gebouwencomplex. Het zijn paardenstallen uit het begin van de twintigste eeuw, een van de weinige restanten uit een roemruchte geschiedenis. Het gebouw is omstreeks 1900 gebouwd en bevatte oorspronkelijk een reeks rug-aan-rug stalboxen. Het behoorde tot de vroegere paardenrenbaan Cruysbergen die in 1893 was aangelegd en tot 1912 met succes werd geëxploiteerd. De renbaan genoot landelijke bekendheid en trok vanuit Amsterdam en andere plaatsen vele bezoekers aan. In dezelfde periode bevond zich aangrenzend aan het terrein van de renbaan de idealistische landbouwkolonie Walden van de bekende vernieuwer Frederik van Eeden. Vanuit de cultuurhistorie gezien een interessant, gelaagd gebied dat de komende jaren wordt herontwikkeld. Erfgoedorganisatie Het Oversticht vroeg mij eind 2021 te helpen met een beknopt advies over de monumentwaarde van de paardenstallen, opgesteld in opdracht van de gemeente Gooise Meren. Aanleiding zijn de plannen om zowel het stallencomplex als de omliggende terreinen te ontwikkelen, als ook ingediende verzoeken van erfgoedorganisaties tot aanwijzing als monument.


    Archieffoto: Streekarchief Gooi en Vechtstreek