Waarom

    W aarom is cultuurhistorisch onderzoek van belang? Kennis van cultuurhistorie draagt bij een het verhaal van een plek, en vergroot de waardering voor onze gebouwde omgeving. Het biedt achtergrondinformatie over de totstandkoming en ontwikkelingsgeschiedenis van een object of gebied, die ook kan bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorisch erfgoed, in allerlei gradaties, is het ‘eigene’ van een plek en geeft deze zijn identiteit. Als architectuurhistorica kijk ik naar bestaande cultuurhistorische waarden en karakteristieken, en kan deze in tekst en beeld op inspirerende wijze uitlichten.