Waarom

    W aarom is cultuurhistorisch onderzoek van belang? Kennis van cultuurhistorie draagt bij een het verhaal van een plek, en vergroot de waardering voor onze gebouwde omgeving. Het biedt achtergrondinformatie over de totstandkoming en ontwikkelingsgeschiedenis van een object of gebied, die ook kan bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. Als architectuurhistorica kijk ik naar bestaande cultuurhistorische waarden, en kan deze in tekst en beeld op inspirerende wijze uitlichten.