Wat ik doe

  Heden •  Zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van cultuurhistorie 

  Als architectuurhistorica ben ik gespecialiseerd in onderzoek- en advieswerk op het gebied van cultuurhistorie. Ik ben in staat om mij met een open blik te verdiepen in de opgave van een gebouw of gebied, waarbij ik de juiste bronnen weet aan te boren om een historische analyse op te stellen. Vervolgens kan ik de cultuurhistorische waarden bloot leggen, en doe ik aanbevelingen die als uitgangspunt kunnen dienen voor toekomstige ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten kan ik vertalen naar een onderzoeksrapport, als ook een publiekstekst. Opdrachtgevers zijn o.a. erfgoedorganisaties Mooi Noord-Holland en het Oversticht en gemeenten als Alkmaar en Hoorn. De opdrachten, veelal voor gemeenten, lopen uiteen van cultuurhistorische waardestellingen, redengevende omschrijvingen, monumenteninventarisaties, gebiedsbiografieën tot het meedenken over gemeentelijk erfgoedbeleid.

  Recente voorbeelden zijn inventarisaties van scholenbouw en sociale woningbouw voor de gemeente Alkmaar; waardestellingen van een voormalig schoolgebouw in Purmerend, een landarbeiderwoning en melkfabriek in Schoorl; redengevende omschrijvingen van wederopbouwmonumenten voor de gemeenten Zaanstad en Bloemendaal; cultuurhistorische analyse van Almere Haven-Centrum; onderzoek voor een gebiedsbiografie van de nieuwe gemeente Dijk en Waard; actualisatie van beeldbepalende panden in Hoorn; onderzoek naar de waarderingscriteria van Almeers erfgoed.

  Vanaf januari 2024 •  Secretaris en lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit Zandvoort 

  De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Commissie Welstand en Monumenten) adviseert het Zandvoorts College van B en W over een goede omgevingskwaliteit. Een door het openbaar bestuur aangestelde adviescommissie geeft – op basis van een democratisch vastgesteld beoordelingskader – een gewogen oordeel over een voorgesteld plan die bouwen, slopen, transformatie etc. betreffen. Op basis van het advies van de commissie kan het bestuur zijn afweging maken en motiveren. Om de kwaliteit te bewaken denkt de commissie mee met planmakers en ontwerpers, en inspireert waar nodig. Vanuit Mooi Noord-Holland vervul ik de functie van secretaris, en ik heb een dubbelrol als lid Cultuurhistorie.


   

  01/2020-08/2021 • Bestuurslid Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA)

  Als bestuurslid was ik betrokken bij het architectuurcentrum van de regio Alkmaar, Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA). Het programma bestaat uit lezingen, excursies, tentoonstellingen en andere wisselende activiteiten als de AIA-Architectuurprijs.

  01/2020-07/2020 • Adviseur Cultureel Erfgoed (interim) | Gemeente Amstelveen / Aalsmeer

  Mijn werk bestond onder meer uit het adviseren van eigenaren en ontwikkelaars over onderhoud, restauraties en bouwplannen m.b.t. de monumentale waarden, en het begeleiden van aanwijzingsprocedures voor gemeentelijke monumenten. Ook ondersteunde ik initiatieven die het historisch besef van Amstelveners moeten vergroten.

  09/2017-07/2019 • Onderzoeker/architectuurhistorica | SteenhuisMeurs

  Een kleine twee jaar heb ik gewerkt als onderzoeker/architectuurhistorica bij cultuurhistorisch onderzoeksbureau SteenhuisMeurs, in Rotterdam. SteenhuisMeurs richt zich op het inzetten van cultuurhistorisch onderzoek in actuele ruimtelijke opgaven. SteenhuisMeurs doet dit onder andere in de vorm van een cultuurhistorische verkenning, beeldkwaliteitsplan, transformatiekader, of stedenbouwkundige visie. Binnen het bureau kon ik mijn hart ophalen aan de verscheidenheid aan projecten door het hele land. Mijn specialisatie binnen het bureau was onderzoek en waardering van vooroorlogse tuindorpen en tuinwijken, zoals de Eindhovense Bloemenbuurt, Bloemwijk in Alkmaar en de Zeeheldenbuurt in Wormerveer. Ik deed bovendien onderzoek naar verscheidene naoorlogse gebieden en gebouwen, zoals de Achtersluispolder in Zaandam Zuidoost en het studentencentrum van architect Maaskant in Eindhoven. Zie hier een overzicht van projecten waar ik samen met collega’s aan heb gewerkt, waarvan enkele toegelicht.

  11/2015-09/2017 • Assistent Gebiedsadviseur | Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie

  Met veel plezier heb ik een kleine twee jaar het team gebiedsadviseurs ondersteund bij de Amsterdamse gemeentedienst Monumenten en Archeologie. Ik onderzocht en beschreef gebieden en gebouwen uit de periode 1850-heden. Van de Baarsjes tot Borneo-Sporenburg, van bakstenen pakhuizen tot punaisearchitectuur. Het ging met name om cultuurhistorische verkenningen, opgebouwd uit een historische gebiedsanalyse en aanbevelingen, die als uitgangspunt dienen voor gebiedsontwikkeling.

  2010-09/2017 • Adviseur en organisator programma | Van Eesteren Museum

  Het Van Eesteren Museum laat een breed publiek kennis maken met het cultuurhistorisch erfgoed van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Sinds de opening van het museum ben ik betrokken bij het programma. Ik adviseer en organiseer. Het gaat bijvoorbeeld om excursies in een vintage bus, Museumnacht en discussies over actuele thema’s. Ik heb gewerkt aan verschillende exposities, met bijbehorend randprogramma: ‘Het Groen en de Tuinsteden’, ‘Werk in West’, ‘de Speelse Stad van Aldo van Eyck’.
  Hiernaast heb ik geregeld Van Eesteren Gesprekken georganiseerd, en hier verslagen van gemaakt. In 2013 schreef ik bovendien mee aan het boekje ‘Er is eens’, over het ontstaan van de jaren ’50 museumwoning.

  2010-06/2017 • Coördinator webredactie | Van Eesteren Museum

  Als coördinator van de webredactie hield ik jarenlang samen met collega’s de website en sociale media actueel. Schrijven van publieksteksten was hier onderdeel van. Ook droeg ik bij aan overige communicatie, zoals de nieuwsbrief en flyers. Ik ben nog altijd verbonden aan het Van Eesteren Museum, zij het op een laag pitje.

  11/2015-02/2017 • Redacteur publicaties | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  Binnen het landelijke programma gericht op wederopbouwerfgoed heb ik een reeks publieksbrochures gemaakt van wederopbouwgebieden die door het Rijk zijn geselecteerd vanwege hun bijzondere cultuurhistorische betekenis. Als afsluiting van het programma was ik (eind)redacteur van de e-publicatie ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Handreiking bij transformatieopgaven’.

  2014-2016 • Webredacteur Nieuw-West Express | The Beach, lab voor sustainist design

  Online platform Nieuw-West Express heeft voor enkele jaren Amsterdam Nieuw-West ‘op de kaart’ gezet, door het delen van activiteiten, nieuws en interessante plekken en mensen. Als redacteur hield ik het platform actueel.

  2013-2015 • Organisator | Non-Fiction/Stad-Forum

  Aan de eerste drie edities van ‘Week van de Stad’, dat met verschillende activiteiten en acties een actuele opgave in de stad Amsterdam belicht, heb ik verschillende bijdragen geleverd: organisatie busexcursie langs winkels buiten het centrum van Amsterdam ‘die de omreis waard zijn’, curator van het Bermtoerisme Museum op het Jan van Schaffelaerplantsoen aan de Ring A10 West, en de organisatie van vaartochten van de grachtengordel naar de Sloterplas en het Sloterplasgesprek. Het tweede jaar was ik tevens redactielid.

  2012-2014 • Projectmedewerker Nieuw-West Open | Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

  Cultureel programma Nieuw-West Open reisde gedurende 60 weken door het 60 jarige Amsterdam Nieuw-West. Met een klein projectteam, in samenwerking met lokale partijen en veel enthousiaste mensen, ‘openden’ we elke maand een nieuw gebied door bestaande kwaliteiten in het licht te zetten.

  2012 • Onderzoeksassistent | Gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam

  Bij het promotieonderzoek van Patrick van Beveren naar de rol van bewoners in het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer heb ik hem geassisteerd door het afnemen van interviews van professionals en enquêtering van actieve bewoners, middels vragenlijsten.

  2010-2011 • Stagiair | ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam

  Gedurende mijn stage heb ik meegewerkt aan de publicaties ‘Architectuurwaaier Amsterdam-Noord. 50 bijzondere projecten’, ARCAM NIEUWS en digitale architectuurroutes op de smartphone. Organisatie van lezingen en debatten, contacten onderhouden met pers en publiek en het actueel houden van de ARCAM website en social media behoorde ook tot de werkzaamheden.


  2005-2011 • Kunst- en architectuurgeschiedenis | Universiteit van Utrecht
  Na de Bachelor Kunstgeschiedenis heb ik mij gespecialiseerd met de Master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg, beide aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben afgestudeerd op het thema hoogbouw. De titel van mijn eindthesis luidde: ‘Schuivende Panelen: hoe architectuur een kind van zijn tijd is, bouwen en wonen in hoogbouw in de Amsterdamse uitbreidingswijken 1945-1970’. Gedurende mijn masterperiode heb ik mij ingezet als penningmeester en boekencommissaris binnen de studievereniging ´Stichting-art´.

  2009-2010 • Cultuur- en kunstgeschiedenis | Charles University te Praag
  Gedurende een half jaar heb ik cultuur- en kunstgeschiedenis vakken gevolgd aan de Charles University te Praag, Tsjechische Republiek. Ik woonde in deze periode in de eerste maanden op een studentencampus in een typische Oost-Europese buitenwijk, en tot slot in het hart van de barokke binnenstad.