Wie ik ben

  vanuit standplaats Heiloo, onder de rook van Alkmaar, ga ik als architectuurhistorica op verkenning door Nederland, om het verhaal van een plek te vertellen en de kwaliteiten naar boven te halen. Van een 19e eeuws pand langs een historisch dorpslint tot naoorlogse woonwijk, en van een bedrijfsgebouw aan de stadsrand tot landelijk gebied.

  victorien_2019 CIRKEL

  Mijn naam is Victorien Koningsberger, en mijn bouwjaar 1986. Al jong had ik een interesse in mijn omgeving: architectuur, interieur, natuur, kunst, kleuren en sferen. En geschiedenis. Het resulteerde in de studie Kunstgeschiedenis, waarbinnen ik me specialiseerde in de richting Architectuur. Met mijn masterscriptie over de opkomst van hoogbouw in de Amsterdamse uitbreidingswijken studeerde ik in 2011 af aan de Universiteit van Utrecht.

  Na een tussenstop in Praag (Tsjechië), verhuisde ik in 2010 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Met name het naoorlogse uitbreidingsgebied aan de westzijde van de stad, het huidige Amsterdam Nieuw-West, werd me vertrouwd. De wijken werden niet alleen mijn werkdomein, maar uiteindelijk ook mijn thuisbasis. Licht, lucht en ruimte in een jaren vijftig flatje. Indertijd heb ik mij onder meer ingezet voor het Van Eesteren Museum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en culturele programma’s als Nieuw-West Open. Met activiteiten en publicaties droeg ik bij aan een toenemende waardering voor het jonge erfgoed. Bij de dienst Monumenten & Archeologie van de Gemeente Amsterdam maakte ik kennis met het onderzoek- en advieswerk. In de tijdelijke functie als adviseur erfgoed bij de Gemeente Amstelveen heb ik nog beter het werk binnen de gemeentelijke context ervaren. Het werken bij cultuurhistorisch onderzoeksbureau SteenhuisMeurs, in Rotterdam, maakt het mogelijk me verder te kunnen toespitsen op onderzoek en advisering. Binnen het bureau kon ik mijn hart ophalen aan de verscheidenheid aan projecten door het hele land.

  Momenteel ben ik actief als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van cultuurhistorie. Ik ben gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar gebouwen en gebieden, waarmee ik de cultuurhistorische waarden van een plek bloot kan leggen. Mijn bevindingen vertaal ik naar een waardestelling, een monumenteninventarisatie of een redengevende omschrijving van een nieuw monument. Desgewenst doe ik aanbevelingen die als uitgangspunt kunnen dienen voor toekomstige ontwikkelingen.

  Na een kleine tien jaar heb ik als bewoner de hoofdstad verlaten, en ben ik neergestreken in het Noord-Hollandse forenzendorp Heiloo, onder de rook van Alkmaar. Het ware suburbia, waar ik woon in een door groen omgeven huis uit de jaren zestig. Met man en kind. Ook in mijn vrije tijd ga ik graag op gebiedsverkenning per fiets, boot en op papier. In de regio Noord-Kennemerland, mijn uitloopgebied, of elders in het (buiten)land.

  Wat ik precies aan werk doe, of heb gedaan de laatste jaren? Klik hier.

  Momenteel ben ik actief als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van cultuurhistorie